Omistusoikeus ja MYEL-vakuuttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tilan myynti pojalle ja karjan vuokraus ei estänyt emännän MYEL-vakuutuksen jatkamista, kun hän oli tilan omistusoikeuden siirtymisen jälkeenkin vastannut karjanhoidosta tilalla.

Lainkohdat

MYEL 1 § 2 mom.