Yrittäjän työtapaturman varalle vapaaehtoisesti ottaman vakuutuksen perusteella myönnetty korvaus yhteensovitetaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yrittäjälle TVL 57 §:n 1 momentin mukaisen vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella myönnetty elinkorko oli sellaista TEL 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua korvausta, joka oli otettava huomioon yhteensovituksessa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK4876

Lainkohdat

TEL 8 § 1 mom. Tapaturmavakuutuslaki 57 § 1 mom., TVL 57 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

Lakiosaston tiedote 5/91 ETK:n yleiskirje A 29/93 Yrittäjien tapaturmavakuutuksen uudet ehdot on vahvistettu 1.1.1991 lukien.