Työeläke - Perhe-eläke - Edunjättäjän eläkeoikeus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työkyvyttömyyseläkepäätöksessä vuonna 1971 todettiin henkilön sairauden alkaneen vuonna 1968 ja työkyvyttömyyden vuonna 1969. Eläkehakemus oli kuitenkin hylätty, koska hänellä ei ollut eläkkeeseen oikeuttavia työsuhteita. Henkilön kuoltua vuonna 1974 perhe-eläkehakemus hylättiin sillä perusteella,että edunjättäjällä ei olisi ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen myöskään vuosina 1970-1974 ansaitsemiensa palkkojen perusteella, koska ne oli ansaittu työkyvyttömyyden aikana tehdystä työstä. III -jaosto Työeläke 1/77

Lainkohdat

LEL 4 § 4 mom. TEL 4 a § TEL 4 b §