Hirsimökkien valmistus TEL:n piirissä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Hirsimökkejä valmistavan yhtiön niiden työntekijöiden, jotka kausiluontoisesti suorittivat pääasiassa mökkien veistämistä yhtiön veistämöllä ulkosalla, ei katsottu kuuluvan LEL:n piiriin.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov460

Lainkohdat

TEL 1 § LEL 1 §