Kaksinkertainen vakuuttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Vakuutetulle olisi kuulunut kertyä eläketurvaa vain TEL:n mukaan. Hänet oli kuitenkin vakuutettu samasta työstä sekä TEL:ssä että MYEL:ssä. Melan antaman työtulopäätöksen lainvastaisuus oli sellainen erittäin painava syy, jonka perusteella päätös poistettiin, vaikka sen lainvoimaiseksi tulosta oli kulunut yli 5 vuotta.

Lainkohdat

TEL 21 a § 1 mom., 1.1.1995 alkaen TEL 21 d § Oikeudenkäymiskaari 31 luku 10 §, OK 31:10, 1.4.1999 alkaen laki vakuutusoikeudesta 9 § 2 mom.