Maatalouseläke - Ylimääräinen muutoksenhaku - Purku yli viisi vuotta ei purettu - Työtulo

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Viljelmän koko työtulo oli vahvistettu 19.11.1970 vuonna 1914 syntyneelle emännälle, vaikka tilalta olisi alunperin tullut vakuuttaa myös emännän poika. Purkuhakemus tehtiin tammikuussa 1976. VAKO ei suostunut purkuhakemukseen, koska yli viisi vuotta oli kulunut eikä oltu esitetty erittäin painavia syitä. I -jaosto

Lainkohdat

MYEL 19 § 1 mom. TEL 21 d § OK 31 luku 10 § 2 mom., 1.4.1999 alkaen L vakuutusoikeudesta 9 §