Merimieseläke - Hautausavustus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Henkilö oli ollut merimiestoimessa ja sen jälkeen TEL-työsuhteessa. Hautausavustus evättiin, koska hänellä kuollessa ei ollut oikeutta merimieseläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. V -jaosto

Lainkohdat

MEL 15 c §