Työskentely maataloustraktorilla

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X suoritti omistamallaan maataloustraktorilla maanviljelystöitä tuntipalkalla naapureille. Hän ei itse omistanut eikä hallinnut maatalousmaata.

ETK katsoi X:n harjoittavan YEL:ssa tarkoitettua yrittäjätoimintaa.

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 § MYEL 1 §