Työeläke - Yhteensovitus - Sotilasvammaperusteinen korvaus - Takautuva eläke

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkettä takautuvalta ajalta myönnettäessä oli yhteensovituksessa otettava huomioon eläkkeensaajan sotilasvammalain mukaisessa elinkorossa tapahtuneet määrälliset muutokset. III -jaosto Vrt. ETK 8/82 Laki muuttunut.

Lainkohdat

TEL 8 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 23/93