Työeläke - Työsuhde - Työsuhteen jatkuminen - Emo- ja tytäryhtiö

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työsuhdetta pidettiin yhdenjaksoisena, kun työntekijä oli ollut samaan yhtymään kuuluvien eri yhtiöiden palveluksessa. V -jaosto

Lainkohdat

TEL 2 § 1 mom.