Työeläke - Muutoksenhaku - Valitusoikeus - Asianosainen - Eläkelaitos

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitoksen valitus jätettiin tutkimatta, koskei sillä ollut oikeudellista etua valvottavanaan vakuutetulle maksetun takautuvasti myönnetyn eläke-erän maksamisen osalta. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. III -jaosto

Lainkohdat

TEL 21 § 1 mom.