Osakeyhtiön omistussuhteet

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy:n toimitusjohtaja, joka itse omisti yhden ja hänen puolisonsa 20 osaketta yhtiön 30 osakkeen osakekannasta, ei ollut työsuhteessa yhtiöön.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK1071

Lainkohdat

TEL 2 § 3 mom., 1.1.1985 alkaen TEL 2 § 6 mom., 1.1.1994 alkaen TEL 2 § 7 mom., 1.3.2002 alkaen TEL 1d §