Avoimen yhtiön yhtiömies

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Avoimen yhtiön kirjanpitäjä, joka oli viidenneksellä osakkaana yhtiössä, oli työsuhteessa yhtiöön.

Laki muuttunut 1.7.1981 alkaen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK972

Lainkohdat

TEL 2 § 3 mom., 1.1.1985 alkaen TEL 2 § 6 mom., 1.1.1994 alkaen TEL 2 § 7 mom., 1.3.2002 alkaen TEL 1d §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje 18/81