Työeläke - Yhteensovitus - Liikennevakuutuskorvaus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Liikennevakuutuslain mukainen korvaus oli otettava yhteensovituksessa huomioon sen suuruisena kuin se oli myönnetty, vaikka osa korvauksesta oli regressisäännösten nojalla maksettu tapaturmavakuutuslain mukaista päivärahaa ja elinkorkoa suorittaneelle vakuutusyhtiölle. IV -jaosto Työeläke 1/71

Lainkohdat

TEL 8 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 23/93