Työ juurikassokeritehtaassa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Sokeritehtaan toimiala käsitti syksyisin noin puolitoista kuukautta toimivan juurikassokeritehtaan, samanaikaisesti tehtaan toiminnan kanssa tapahtuvan tehtaan jätteiden jalostamisen, rehunkuivaamon, kesäisin toimivan viherjauhokuivaamon, ympäri vuoden toimivat keskisuuren konepajan puutyöosastoineen ja voimalaitosyksikön sekä maataloutta ym.

Syksyisin yhtiö otti juurikassokeritehtaaseen noin 250 tilapäistä työntekijää. Juurikassokeritehtaan ympärivuotiset työntekijät, noin 80 henkilöä, työskentelivät useimmissa tapauksissa päätyön kausiluonteisuuden vuoksi noin 10 kuukautta vuodessa yhtiön eri osastoilla lähinnä metallimiehinä. Heidän pääasiallisimpina tehtävinään olivat erilaiset koneistojen huolto- ja korjaustyöt juurikassokeritehtaalla sekä maatalouskoneiden asennustyöt yhtiön konepajaosastolla.

Juurikassokeritehtaassa toimivat työntekijät työskentelivät LEL-alalla. Työntekijät, jotka työskentelivät juurikassokeritehtaassa siihen luettuna myös tehtaan koneiden huolto- ja korjaustehtävät sekä lisäksi yhtiön konepaja-, voimalaitos- ym. toimintaan liittyvissä tehtävissä, työskentelivät LEL:n piiriin kuuluvalla työalalla, mikäli he pääasiassa työskentelivät juurikassokeritehtaassa ja sen koneiden huolto- ja korjaustöissä.

Työntekijät, jotka pääasiassa työskentelivät yhtiön konepaja-, voimalaitos- ym. toimintaan liittyvissä tehtävissä kuuluivat TEL:n piiriin.

Lainkohdat

TEL 1 § LEL 1 § LELSovA 1 § LELsov A 1 §