Työeläke - Työsuhde rajanveto - Muusikko - Ohjelmatoimisto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Orkesterin jäsenet olivat orkesterinjohtajan ja ohjelmatoimiston välisin sopimuksin sitoutuneet yhtyeenä esiintymään sopimuksessa nimetyssä paikassa. Yhtye ei ollut sopimuskauden kestäessä oikeutettu ilman ohjelmatoimiston suostumusta esiintymään muualla. Ohjelmatoimistolla oli oikeus muuttaa yhtyeen ohjemistoa ja yhtye oli velvollinen noudattamaan esiintymispaikan johdon antamia esiintymisohjeita. Ohjelmatoimisto maksoi yhtyeen jäsenille palkan sekä huolehti veron ennakonpidätyksen toimittamisesta. Orkesterin jäsenten katsottiin olevan työkuntana työsuhteessa ohjelmatoimistoon. I -jaosto VAKO 7151:72

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

TEL/YEL