Lomautus ei katkaissut TEL-työsuhdetta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Henkilö tuli Oy:n palvelukseen toukokuussa 1939 ja työsuhde jatkui 23.12.1948 saakka. Tämän jälkeen hän oli poissa työstä työn vähyyden vuoksi 9.5.1949 saakka, jolloin hän palasi työhönsä vanhan työntekijän vuosiloma- ym. eduin.

ELK katsoi, että henkilön TEL-työsuhde Oy:öön alkoi toukokuussa 1939 ja jatkui yhdenjaksoisesti vuoteen 1968 saakka.

Lainkohdat

TEL 2 § 2 mom.