Kaivertaja oli työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kaivertajat valmistivat Oy:lle metsästysluodikkojen tukkeja ja suorittivat niiden karhennustyön. Työ tehtiin yhtiön tarveaineista, jotka tuotiin kaivertajien työpajaan. Valmiit työt haettiin päivittäin yhtiön toimesta. Työ suoritettiin pääasiassa yhtiön luovuttamilla työvälineillä. Ansio määräytyi valmiiden töiden lukumäärän mukaan sovitusta kappalehinnasta.

ELK katsoi kaivertajan työskennelleen työsuhteessa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov262

Lainkohdat

TEL 1 §