Ostoasiamies oli työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ostoasiamies osti vuotia yhtiöltä saamillaan varoilla ja yhtiön määräämällä hinnalla. Hän sai palkkansa osittain sovittuna pohjapalkkana, osittain prosenttipalkkana ostettujen vuotien hankintahinnasta. Yhtiö toimitti ennakonpidätyksen ja maksoi sosiaaliturvamaksun. Ostoasiamies työskenteli osan työvuosistaan yksinomaan ko. yhtiön lukuun.

ELK katsoi ostoasiamiehen olleen työsuhteessa yhtiöön.

Lainkohdat

TEL 1 §