Talonmiehen työsuhteen katsottiin päättyneen, kun palkkaa ryhdyttiin maksamaan vaimolle

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Talonmiehen palkka, joka aikaisemmin oli maksettu miehelle, ryhdyttiin maksamaan vaimolle. Miehen työsuhteen katsottiin päättyneen, vaikka mies oli edelleen osallistunut talonmiehen tehtävien hoitamiseen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK586

Lainkohdat

TEL 2 § 2 mom.