Lapsi perhe-eläkkeen edunsaajana

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Koska laillisessa järjestyksessä ei ollut todettu, ettei lapsi ollut aviolapsi, hänellä oli oikeus perhe-eläkkeeseen, vaikka oli ilmeistä, ettei edunjättäjä ollut hänen isänsä.

Lainkohdat

TEL 4 a §