Työeläke - Työsuhde - Työsuhteen päättyminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työsuhteen katsottiin katkenneen, kun työntekijälle irtisanottaessa ilmoitettiin, että hänet voidaan myöhemmin ottaa uudelleen työhön ja työnteko oli ollut keskeytyneenä kaksi kuukautta. III -jaosto

Lainkohdat

TEL 2 § 2 mom.