Työeläke - Työsuhde - Työsuhteen jatkuminen - Vanha työntekijä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työsuhde katsottiin jatkuneen yhdenjaksoisena, kun työntekijä oli työselkkauksen jälkeen otettu uudelleen työhön vanhana työntekijänä. I -jaosto

Lainkohdat

TEL 2 § 1 mom.