Lainan maksaminen työllä oli LEL-työsuhteessa tehtyä työtä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:n katsottiin olleen LEL-työsuhteessa tehdessään metsätyötä maanviljelijälle
600 mk:n määräisen lainan takaisin maksamiseksi. Tämän johdosta X:n LEL-ansiot nousivat niin paljon, että hänelle tuli maksettavaksi täysitehoinen eläke.

Lainkohdat

LEL 1 § LEL 6 §