Pääasiallinen toimeentulo; tehnyt puhtaaksikirjoitustyötä neljälle tuomarille

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X suoritti puhtaaksikirjoitustyötä neljälle eri tuomiokunnan tuomarille. Hänen palkkansa oli A:n palveluksessa 150 mk/kk, B:n 115 mk/kk, C:n 295 mk/kk ja D:n palveluksessa alle 100 mk/kk. Kukin työsuhde kesti vähintään kulloinkin voimassa olleen TEL:n odotusajan. Työsuhde A päättyi v. 1964, työsuhteet B ja C v. 1965 ja työsuhde D v. 1966.

Eläkelaitos totesi X:n olleen työsuhteessa mainittuihin kihlakunnantuomareihin. Koska hän ei kuitenkaan ennen 1.1.1966 päättyneiden työsuhteiden perusteella saanut pääasialliseen toimeentuloonsa riittävää ansiota eikä hän D:n palveluksessa ollut ansainnut vähintään 180 mk/kk, eläkelaitos hylkäsi hänen hakemuksensa.

ELK katsoi X:n saaneen C:n palveluksessa pääasialliseen toimeentuloonsa riittävän ansion ja siten kuuluvan TEL:n piiriin.

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 5/2001