Pääasialliseen toimeentuloon riittävä ansio

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X työskenteli A:n palveluksessa maaliskuusta 1962 joulukuuhun 1965. Hän ansaitsi tässä työsuhteessa noin 230 mk/kk ja työskenteli kolmena päivänä viikossa. B:n palveluksessa X oli heinäkuusta 1962 joulukuuhun 1965. Hän ansaitsi noin 180 mk/kk ja työskenteli kahtena päivänä viikossa. X:n katsottiin saaneen molempien työsuhteittensa perusteella pääasialliseen toimeentuloonsa riittävän ansion.

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. (sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.1965 saakka)

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 5/2001