Työeläke - Työkyvyttömyyseläke - Tuleva aika - Alennettu eläkeikä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työntekijä,joka oli syntynyt 4.6.1908, oli tullut työkyvyttömäksi toukokuussa 1963, jolloin hän oli joutunut lopettamaan työn. Eläkesäätiön naispuolisten työntekijöiden eläkeikä oli 60 vuotta. Työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä tuleva palvelusaika oli laskettava alennetun eikä TEL:n vähimmäisehtojen mukaiseen eläkeiään saakka. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. III -jaosto Työeläke 4/66

Lainkohdat

TEL 6 § 3 mom. 1.1.1994 alkaen TEL 6 a §