Rakennustyöhön liittyvä työ

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Rakennustyöhön liittyvä muu kuin varsinainen rakennustyö kuuluu LEL:n piiriin silloin, kun sitä suoritetaan rakennustyön välittömässä yhteydessä.

Kun yhtiön korjauspajallaan ja varastollaan teettämää työtä ei tehty rakennustyömaalla, työhön sovellettiin TEL:a.

Lainkohdat

TEL 1 § LEL 1 §