Työeläke - Eläkkeen hakeminen - Asianosainen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


Työkyvyttömyyseläkehakemus hylättiin, koska henkilö eläessään ei itse ollut hakenut eläkettä eikä sitä hänen puolestaan oltu hänen elinaikanaan haettu eikä leskellä ollut itsenäistä oikeutta eläkkeeseen. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. V -jaosto VAKO 998:76, 4009:81, Työeläke 1/73, 4/79

Lainkohdat

TEL 19 b § 1 mom.