Työeläke rajanveto - Tilapäinen siirto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Henkilö oli otettu pysyvään työsuhteeseen kuljetusmieheksi. Hänet oli siirretty työsuhdetta katkaisematta tilapäisesti rakennustyöhön. Koko työsuhteen katsottiin kuuluneen TEL:n piiriin. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. V -jaosto Laki muuttunut. LEL:n soveltamisala. Julk. Eläketurvakeskus. 1978

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom.