Työeläke - Valituskelpoinen päätös - Palautus - Eläkeasia

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelautakunta oli todennut henkilön eläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömäksi ja palauttanut asian eläkelaitokselle. VAKO jätti palautuspäätöstä koskevan valituksen tutkimatta, koska henkilöllä ei ollut asiassa oikeudellista etua valvottavanaan. I -jaosto

Lainkohdat

TEL 21 § 4 mom.