Työyhdyskunnassa ja työkeskuksissa työskentelevät vammaiset työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Vammaiset, jotka työskentelevät työyhdyskunnassa ja työkeskuksessa suojatyössä ja saavat työstään pääasiassa työtuloksen mukaan määräytyvän yleisen palkkatason mukaisen palkan ovat TEL-työsuhteessa.

Lainkohdat

TEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 3/99 Suojatyö- ja suojatyökeskus-käsitteitä ei käytetä 1.4.2002 alkaen. Suojatyötä koskeneet invalidihuoltolain säännökset on kumottu 1.4.2002 alkaen. Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä koskevat keskeiset säännökset sisältyvät sosiaalihuoltolakiin (710/1982, muutokset 68/2002)