Sovellettava lainsäädäntö - Käsite ”työnantaja” - Työnantajan asemassa olevan yrityksen määrittäminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tapaus koski kuljetusyritysten palveluksessa olevien henkilöiden sosiaaliturvan määrittämistä tilanteessa, jossa he työskentelivät  useassa EU-maassa ja sitä, minkä yrityksen voitiin katsoa olevan työnantaja (ja minkä yrityksen ajohenkilöstöön henkilön voitiin katsoa kuuluvan 1408/71 aikana).

Kyseeseen olisi voinut tulla joko Alankomaiden lainsäädäntö, sillä kuorma-auton kuljettajat tosiasiallisesti työllistävät yritykset olivat Alankomaihin sijoittautuneita tai Kyproksen lainsäädäntö, sillä kuljettajat olivat tehneet työsopimuksen kyproslaisen yrityksen AFBM kanssa, AFBM hallinnoi kuljetusyritysten kalustoa ja palkkahallintoa.

Unionin tuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että tosiasialliset olosuhteet objektiivisesti tarkasteltuna ratkaisivat, ja siten kuljettajien katsottiin kuuluvan Alankomaiden sosiaaliturvaan. 

Alkuperäinen tuomio

Lainkohdat

Asetus 1408/71 14 artiklan 2 kohdan a alakohta Asetus 883/2004 13 artiklan 1 kohdan b alakohta