Apurahan vakuuttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänen apurahan vakuuttamishakemuksensa hylättiin.

A vaati apurahatyöskentelyn vakuuttamista, sillä apurahan on myöntänyt X:n yliopisto, mikä ilmenee hänen toimittamastaan maksupäätöksestä. X:n yliopisto hallinnoi apurahan käytön.

MYEL 8 a §:ssä säädetyn mukaan tässä laissa apurahansaajalla tarkoitetaan Suomessa asuvaa henkilöä, joka olematta työsuhteessa apurahan myöntäjään tekee Suomessa tieteellistä tutkimusta tai harjoittaa taiteellista toimintaa hänelle Suomesta henkilökohtaisesti myönnetyn apurahan turvin. Sama koskee henkilöä, joka vastaavasti työsuhteessa olematta tekee työtä tutkija- tai taiteilijaryhmässä, jolle apuraha on myönnetty. Edellä tarkoitettuna apurahansaajana pidetään myös henkilöä, joka työsuhteessa ollessaan tai yrittäjätoimintaa harjoittaessaan saa apurahan työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta erillään tehtävää tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.

TELK totesi, että saadun selvityksen mukaan A on tehnyt tieteellistä tutkimustyötä tutkimusryhmässä. Tanskalainen säätiö on myöntänyt tutkimusryhmän johtajalle apurahan työskentelyyn, ja X:n yliopisto on hallinnoinut apurahan maksua. TELK katsoi, että yliopiston rooli apurahan maksamisessa on ollut ainoastaan hallinnollinen, ja ettei apurahaa ole myönnetty tutkimusryhmälle Suomesta vaan Tanskasta. Näin ollen A ei ole MYEL 8 a §:ssä tarkoitettu apurahansaaja, eikä hänen apurahatyöskentelyään voida vakuuttaa MYEL:n mukaisesti.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelaki 8a §