osittainen varhennettu vanhuuseläke, lykkäyskorotus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänelle oli myönnetty osittain varhennettu vanhuuseläke.

A vaati lykkäyskorotuksen myöntämistä osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. A vetosi Eläketurvakeskuksen oppaan tekstiin, jonka mukaan alimman vanhuuseläkeiän jälkeen alkavaan osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen tulee 0,4 prosentin suuruinen lykkäyskorotus jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamista on myöhentänyt.

1.1.2017 alkaen voimaan tulleen julkisten alojen eläkelain (JuEL) 12 § 3 momentin mukaan työntekijällä ei ole oikeutta lykkäyskorotukseen samalta ajalta, jolta hän on saanut työttömyysetuutta tai työkyvyttömyyseläkettä.

Valituksenalaisella päätöksellä A:lle on myönnetty osittainen varhennettu vanhuuseläke 1.7.2017 alkaen. Saadun selvityksen mukaan A on saanut työttömyyspäivärahaa ajalla 1.1. - 30.6.2017. Näin ollen hänellä ei ole lain mukaan oikeutta osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen lykkäyskorotukseen.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Julkisten alojen eläkelaki 12 § 3 momentti