Pakkovakuuttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen Eläketurvakeskuksen (ETK) päätöksestä, jolla hänelle on otettu yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus eläkelaitos Y:ssä 1.7.2015 alkaen.

A vaati, että YEL-maksua tai sen korotusta ei perittäisi, koska hänen työskentelynsä on ollut osa-aikaista ja pienimuotoista. Hän on kertonut perustaneensa toiminimiyrityksensä loppuvuodesta 2014 ja jääneensä äitiyslomalle tammikuussa 2015. Hän on tehnyt pääsääntöisesti kirjoitustyötä sunnuntaisin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Äitiysloman jälkeen hän on jäänyt hoitovapaalle ja palannut päivätöihin 1.11.2016.

Yrittäjän eläkelain 1 §:n 2 momentin mukaan yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta. YEL 3 §:n 1 momentin mukaan yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa.  Yrittäjän eläkelain 122 §:n mukaan eläkelaitos voi määrätä yrittäjälle laiminlyöntikorotuksen.

TELK totesi, että A on perustanut yrityksen vuonna 2014 ja hän on ollut merkittynä ennakkoperintä- ja alv-rekisteriin 1.8.2014 alkaen. A ylläpitää blogisivustoa, johon hän tuottaa sisältöä sekä kirjoittamalla että valokuvaamalla. Lisäksi hän ylläpitää myös instagram- twitter- ja facebook-tilejä tuottaen niille sisältöä. A on itse ilmoittanut, että hänen liiketoimintansa on kirjoittamistyötä.

A on todennut pitäneensä blogia samanlaajuisena jo aiemmin eli vuosina 2012–2014 ennen yhteistyötä X Oy:n kanssa. A on ilmoittanut siirtäneensä bloginsa X Oy:n julkaiseman lehden sisustusportaaliin lokakuussa 2014. Tuolloin hänelle alettiin maksaa palkkiota, joka on sidoksissa lukijamäärään. Lisäksi hän saa tuloja erikseen sovittavista kaupallisista kampanjoista.

Asiassa saadun selvityksen perusteella TELK totesi, että A:n työtä on sisällön tuottaminen sähköisiin julkaisuihin kirjoittaen ja valokuvaten. TELK katsoi, että kyseessä on yrittäjän eläkelaissa tarkoitettu itsenäinen työ, josta hän saa tuloja. Merkitystä ei ole sillä, millä perusteella palkkio tai tulo määräytyy. A saa työpanoksellaan ansiotuloja.  

Laiminlyöntikorotusta koskevilta osin TELK jätti valituksen tutkimatta, sillä ETK on valituksenalaisella päätöksellä ratkaissut A:n YEL-vakuuttamisvelvollisuuden. Maksukorotuksesta päättää vakuuttava eläkelaitos yrittäjän eläkelain 122 §:n mukaisesti.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 1 §, 3 §, 122 § ja 143 §