Lainvoimaisen päätöksen poistaminen viiden vuoden määräajan jälkeen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi eläkelaitoksen hakemuksen sen 10.11.2011 antaman lainvoimaisen päätöksen poistamisesta.

Eläkelaitos haki päätöksensä poistamista, koska sillä 1.5.2010 myönnetty työkyvyttömyyseläke on myönnetty virheellisenä. Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on ollut 1.5.2010 alkaen 1 376,56 e/kk, kun sen suuruus olisi pitänyt olla 757,74 e/kk. Eläkelaitos totesi, että koska kyseessä on näinkin suuri virhe myönnetyn eläkkeen määrässä, voidaan tässä tapauksessa objektiivisesti arvioiden katsoa olevan erityisen painavia syitä virheellisen päätöksen poistamiselle ja asian uudelleen käsittelemiselle.

Kunnallisen eläkelaitoksen 162 §:n mukaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai eläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa eläkelaitoksen antaman lainvoimaisen päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi, jos päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeisesti lain vastainen.  Päätöksen poistamista on haettava viiden vuoden kuluessa siitä kun päätös on saanut lainvoiman. Päätös voidaan määräajan jälkeenkin tehdystä hakemuksesta poistaa erityisen painavasta syystä.

TELK totesi, että eläkelaitos ei ole hakenut päätöksen poistamista kunnallisen eläkelain 162 §:n määräajassa. A:n ei ole väitettykään menetelleen asiassa vilpillisesti tai tuottamuksellisesti. TELK:n arvion mukaan eläkelaitoksen esittämiä seikkoja ei voida pitää erityisen painavina syinä kun huomioidaan asiassa kulunut aika, eläkkeensaajan luottamuksensuojanäkökohdat sekä se, ettei yksinomaan virheellisesti maksetun eläkkeen määrää ole oikeuskäytännössä pidetty erityisen painavana syynä päätöksen poistamiselle viiden vuoden määräajan jälkeen tehdystä hakemuksesta.

Lainkohdat

Kunnallinen eläkelaki 162 §