Valituksen peruutuksen peruuttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A on 13.12.2016 saapuneessa sähköpostissaan peruuttanut eläkelaitoksen 14.7.2016 antamaa päätöstä koskevan valituksensa, joten TELK totesi, että lausunnon antaminen asiasta raukeaa.

Sillä seikalla, että A on 11.1.2017 saapuneessa sähköpostissaan ilmoittanut peruuttavansa valituksen peruutuksensa ja haluavansa valituksen uudestaan voimaan, ei ole asiassa merkitystä. Vakiintuneessa oikeuskäytännössä (KHO 1960 II 550 ja KHO 1970 II 116) on katsottu, että ollakseen pätevä peruutuksen peruutus tulee tehdä valituksen tekemiselle säädetyssä määräajassa.