oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:lla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen.

Valituksenalaisella eläkelaitoksen päätöksellä A:n hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta on hylätty sillä perusteella, että A:n työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta kuntoutus ei ole enää tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena, vaan sen tukeminen kuuluu ensisijaisesti työvoimahallinnolle. Päätöksen perustelujen mukaan A:lle on tuettu eläkelaitoksen toimesta työkokeilua vuonna 2013, ja sen jälkeen A on ollut pääasiassa työttömänä. Vastineessaan eläkelaitos on todennut, että A on ollut sen tukeman työkokeilun jälkeen TE-keskuksen palvelujen piirissä.

Saadun selvityksen mukaan A:lla täyttyy ammatillisen kuntoutuksen edellyttämä tulevan ajan ansiorajaedellytys. A:n viimeisin työsuhde on ollut ajalla 9.2.2004–31.12.2013. A on saanut sairauspäivä-rahaa 20.4.2013–31.1.2014 ja ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa 10.2.–2.3.2014 sekä ollut eläkelaitoksen ammatillisena kuntoutuksena tukemassa työpaikkakuntoutuksessa ajan 3.3.–31.5.2014. Tämän jälkeen A on ollut työttömyyspäivärahalla ennen kuin hän on saanut tapaturmaperusteisia etuuksia ajoilla 18.10.2014–31.3.2015 ja 1.7.–6.12.2015. Tämän jälkeen A on saanut työttömyyspäivärahaa 7.–31.12.2015. A:n uusi ammatillisen kuntoutuksen hakemus on tullut vireille 5.1.2016.

TELK totesi, että A:n on kokonaisarvioinnin perusteella katsottava olevan vakiintunut työelämään niin, että ammatillista kuntoutusta voidaan pitää hänelle tarkoituksenmukaisena. Arvioinnissa on otettu huomioon muun muassa A:n säännöllinen aikaisempi työhistoria ja myöhemmät työkyvyttömyysjaksot. TE-keskuksen toimeenpanema kurssi, jolle A on osallistunut, ei ole merkityksellinen asian arvioinnissa.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 25 §