Työkyvyn arviointi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n työkyky on heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. TELK hylkäsi valituksen täyden työkyvyttömyyseläkkeen osalta.

A on 56-vuotias parturi-kampaaja. A on työskennellyt parturi-kampaajana vuoteen 2010 asti. Lisäksi hänellä on Kelan kustantama värikonsultin tutkinto. Eläkelaitos on myöntänyt A:lle kuntoutustukea vuosina 2011–2013.

A:lla on tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Hänellä on todettu vuonna 2005 kaularangan dystonia. Dystoniaa on hoidettu vuodesta 2008 botuliinipistoksilla, joista ei ole kuvattu olleen merkittävää hyötyä. A:lla on ollut käytössään pehmeä tukikaulus ja kovan kauluksen käyttöä on suunniteltu. Aivojen kuvantamislöydökset ovat olleet normaalit. A:lta on leikattu verisuoniepämuodostumia leuan alta.

Kaularangassa on todettu kuvantamistutkimuksissa välilevyrappeumaa ilman merkittäviä hermojen pinnetiloja. Lannerangassa on todettu kulumamuutoksia sekä vähäistä välilevyjen pullistumaa sekä annulusrepeämä. Lisäksi A:lla on todettu vasemmassa olkapäässä kiertäjänkalvosinoireyhtymä sekä osittainen kiertäjäkalvosimen repeämä. Olkapäähän on tehty avarrusoperaatio.                

Viimeisimmän lääkärinlausunnon mukaan A:n yleinen toimintakyky on kuvautunut tyydyttävänä. Liikkuminen on kuitenkin varovaista ja kankeaa. Pään kuvataan jatkuvasti kääntyvän oikealle ja A pyrkii kääntämään sitä keskiasentoon, välillä kädellä auttaen. Kaulan liikeradat ovat kuitenkin normaalit. Selän liikkeet ja taivutukset ovat rajoittuneet ja vasemmassa olkapäässä on kuvattu liikerajoitusta. Käsien puristusvoimat ovat normaalit, mutta käsien toimintakykymittauksissa on todettu heikentyneet tutkimustulokset.

TELK totesi, että A:lla on kuvattu servikaalinen dystonia, johon botuliinipistokset eivät ole auttaneet. Myöskään fysioterapialla tai lääkityksellä ei ole merkittävästi pystytty oireita lievittämään. Dystonian on kuvattu olevan kohtauksittaista, mutta osassa lääkärinlausuntoja oireiden on kuvattu olevan jatkuvia ja toimintakykyä merkittävästi rajoittavia. A:lla on kuvattu hänen työkykyynsä vaikuttavia tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja.  A:n oireet vaikuttavat hänen suoriutumiseensa tietyn tyyppisissä työtehtävissä, mutta hänellä voidaan arvioida olevan työkykyä osa-aikaisiin työtehtäviin. TELK katsoi, että A:n työkyky on heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen mutta ei täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti.   

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 32 § 1 ja 2 mom., työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom.