oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, työkyvyttömyyden uhka

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen ammatillisen kuntoutuksen myöntämisestä. A:lla ei katsottu olevan työkyvyttömyyden uhkaa.

A sairastaa perinnöllistä verkkokalvorappeumaa, minkä johdosta hän on ollut Kelan myöntämällä eläkkeellä vuodesta 1974 lukien. A on vammasta huolimatta toiminut hierontayrittäjänä ja aikaisemmin myös näkövammaisen edunvalvojana. Hänen hierontayrityksensä jatkaa toimintaansa.

A on vaatinut elinkeinotukena suolahuoneen rakentamista ja vesihierontalaitetta.

A:n terveydentilasta esitetyn selvityksen mukaan hänellä on nyt todettu käsien, olkapäiden ja niskan vaivoja. Käsivarsien nostot ovat täysimittaisia, mutta sivulla nostaessa alkaa kipukaarityyppinen kipu molemmin puolin. Kyynärpäiden seudulla on todettavissa testien mukaan lähinnä nivelnastan tulehdusta eli epikondyliittiä, ei sen sijaan hermovaurioita. A:n ranteissa on todettu viitteitä rannekanavaoireyhtymästä ja peukalon tyvinivelissä on kipuja. Lisäksi A:lla on migreenipäänsärkyä, epilepsiaoireita ja masennusta.

TELK arvioi, että A:n käsien, olkapäiden ja niskan vaivat ovat lieväasteisia, koska niihin ei liity selviä liikerajoituksia tai selkeää hermopuristusta. Epilepsiaoireita, migreeniä ja masennusta voidaan lääkityksellä helpottaa.

TELK katsoi edellä mainituista syistä, että A:n terveydentila ei ole siten heikentynyt, että hänellä olisi työntekijän eläkelain tarkoittamaa työkyvyttömyyden uhkaa. Toisin sanoen ei ole odotettavissa, että hän tulisi nykyisten vaivojensa johdosta työkyvyttömäksi nykyiseen ammattiinsa, jota hän jatkaa sokeuden aiheuttamasta kansaneläkelain mukaisesta työkyvyttömyydestään huolimatta, tai sitä vastaavaan työhön. Tämän vuoksi hänellä ei ole oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen ja siihen kuuluvaan elinkeinotukeen.

TELK:n päätös ei ole lainvoimainen.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 22 §