Ammatillisen kuntoutussuunnitelman tarkoituksenmukaisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A:n esittämä kuntoutussuunnitelma on tarkoituksenmukainen. A haki ammatillista kuntoutusta yhteiskuntatieteiden maisterin opintojen loppuun saattamiseksi. Eläkelaitos myönsi A:lle oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen, mutta ei pitänyt A:n esittämää kuntoutussuunnitelmaa tarkoituksenmukaisena.

A on 34-vuotias ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon. Hän on työskennellyt muun muassa tutkimusassistenttina, siistijänä, tallentajana ja viimeksi myyjänä. Nykyisin A on päätoiminen opiskelija, ja häneltä puuttuu yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnosta loppututkielma ja kypsyysnäyte. A sairastaa masennusta. Masennusoireina on muun muassa kognitiivisten toimintojen vajavuutta, aloitekyvyttömyyttä sekä ahdistuneisuutta. Lisäksi A:lla on muisti- ja keskittymisvaikeuksia ja hänellä on kuvattu vaativan persoonallisuuden piirteitä. Hänen vasemman korvan kuulonsa on selkeästi heikentynyt. A on aiemmissa työtehtävissään toiminut osin koulutustaan vastaavissa työtehtävissä, mutta viimeksi vuosina 2004–2011 myyjänä päivittäistavarakaupassa.

TELK katsoi, että tutkinnon suorittamisen myötä A:n työmarkkina-asema paranee ja hänellä on mahdollisuus työllistyä sellaisiin koulutustaan paremmin vastaaviin ja terveydentilansa huomioiviin työtehtäviin, joissa työkyvyttömyyden uhka ei ole niin suuri. TELK arvio A:n työllistymisen koulutustaan ja terveydentilaansa vastaaviin työtehtäviin parantavan hänen työkykyään työntekijän eläkelain 25 §:n tarkoittamalla tavalla, joten TELK katsoi A:n kuntoutussuunnitelman olevan tarkoituksenmukainen.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 25 § ja 26 §