Työelämään vakiintuminen ammatillisen kuntoutuksen edellytyksenä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos hylkäsi A:n hakemuksen ammatillisesta kuntoutuksesta, koska kuntoutusta ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Eläkelaitos katsoi A:n yhteyden työelämään katkenneen, sillä hänen työsuhteensa päättymisestä on yli viisi vuotta 11 kuukautta.

TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä. Työsuhdeotteen mukaan A:lla on rekisteröityä työhistoriaa vuodesta 1981 alkaen. Hänen viimeisimmät työsuhteensa ovat olleet 13.8.1990–14.4.2005, 15.4.2005–30.5.2005 ja 1.6.2006–30.6.2006. A:lle on myönnetty sairauspäivärahaa 15.4.2005–31.3.2006 ja kuntoutustukea 1.4.2006–31.1.2008. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa A on saanut 12.2.2008–11.1.2010 ja työmarkkinatukea 12.1.2010 alkaen. A:n työsuhde on päätetty ilman irtisanomisaikaa 30.1.2007. TELK totesi, että työeläkelakien mukaan vakuutetaan vain työstä saadut ansiot, ja niitä A:lla ei ole ollut vuoden 2006 jälkeen. TELK katsoi saadun selvityksen perusteella, ettei A:ta voida pitää enää työelämään vakiintuneena, minkä vuoksi ammatillinen kuntoutus ei ole tarkoituksenmukaista. Päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelain 25 §