Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen ja myönsi A:lle oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen. Eläkelaitos oli todennut päätöksessään, että A:lla on työkyvyttömyyden uhka, mutta ammatillinen kuntoutus ei hänen tapauksessaan ole tarkoituksenmukaista, koska hän ei ole viime vuosina ollut ansiotyössä ja yhteys työelämään on katkennut. TELK totesi, että A:lla on vakuutettua työhistoriaa vuodesta 1983 lukien ja hänen palvelussuhteensa on jatkunut yhdenjaksoisena lähes 25 vuotta ennen päättymistään vuonna 2009. Koska myös KuEL 17 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tulevan ajan ansioedellytys täyttyy, on A:n edelleen katsottava olevan ammatillisen kuntoutuksen edellyttämällä tavalla vakiintunut työelämään.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Kunnallinen eläkelaki 17 §