Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Apurahansaajan MyEL-vakuutusta ei voitu päättää työhönmenon vuoksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli toiminut apurahalla viiden kuukauden ajan ennen työhönmenoaan. Tällöin 4 kk:n odotusaika täyttyy eikä MyEL:n 10 b §:n 2 momentin mukaan apurahansaajan vakuutusta voida keskeyttää palkkatyön vastaanottamisen vuoksi.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelain 10 b §