Alle 4 kuukauden pituiseksi jäänyt apurahatyöskentelyjakso ei kuulunut MyEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:lle oli myönnetty apuraha ajalle 1.2.2009–31.1.2010, jolle oli myös vahvistettu MYEL-vakuutus. Hän oli vastaanottanut palkkatyön ajalle 1.5.2009–31.12.2009, jolle ajalle hän oli keskeyttänyt apurahan. Apurahatyöskentely ei ollut näin ollen ehtinyt kestää ennen palkkatyön vastaanottamista lain edellyttämää vähimmäisaikaa, jonka vuoksi vakuutusvelvollisuutta ei ollut ennen palkkatyöhön siirtymistä olevalle ajalle. Apurahatyöskentelyn alettua uudelleen vakuutus on saatettava voimaan, mikäli apurahatyöskentelyn vakuuttamisen muut edellytykset täyttyvät.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkekelain 1 a §, 8 b §:n 2-kohta, 10 a §, 10 b §