Työeläke - Eläkepalkka

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Henkilöstörahastosta maksettu tuotantopalkkio ei ollut sellainen työstä maksettu vastike, joka olisi tullut lukea ansiotuloksi työeläkettä määrättäessä.

Esitiedot

A:lle myönnettiin työttömyyseläke 1.7.2003 alkaen. Eläkkeen määrä oli 1.777,46 euroa kuukaudessa.

A haki muutosta eläkelaitos X:n päätökseen eläkelautakunnalta ja vaati eläkkeen perusteena olevina ansioina otettavaksi huomioon vuoden 1997 verolipun mukaista määrää 210.244 markkaa. A oli todennut, että eläkkeen perusteena olevasta vuoden 1997 ansiosta puuttuva osa 18.100 markkaa oli henkilöstörahastosta maksettuja tuotantopalkkioita.

Eläkelautakunnan ratkaisu

Eläkelautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Eläkelautakunnan perustelut

Laki henkilöstörahastoista tuli voimaan 1.1.1990. Yritys päättää voittopalkkiojärjestelmän perustamisesta ja sitoutuu suorittamaan rahastolle voittopalkkioeriä. Voittopalkkioerät määräytyvät olennaiselta osin tuloslaskelman mukaisesta käyttökatteesta tai sen jälkeisestä erästä. Rahaston jäsenyys seuraa työsuhteesta. Henkilöstörahastosta maksetut rahasto-osuudet eivät kartuta eläkettä, koska kyseessä ei ole työstä maksettu vastike. Tästä johtuen niitä ei siis lueta ansiotuloksi työeläkettä määrättäessä eikä niistä näin ollen myöskään peritä työntekijäin eläkemaksua.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen ja uudisti aikaisemman vaatimuksensa.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Eläkelautakunnan päätöksestä ilmenevät perustelut.

Lainkohta

Työntekijäin eläkelaki 7 e § 1 mom. sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2004 saakka

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK39486
ELK2822/03

Lainkohdat

TEL 7 e § 1 mom. sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2004 saakka.