Osa-aikaeläkkeen edellytyksenä oleva kokoaikatyön vaatimus ei täyttynyt

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli työssä viikoittain vain lauantaisin ja sunnuntaisin, tehden kumpanakin päivänä 12 tuntia työtä. Ylityö- ja viikonloppukorvauksista johtuen X:lle lauantai- ja sunnuntaityöstä maksettu korvaus vastasi 43 työtunnin palkkaa. Työnantajan mukaan työehtosopimuksen mukainen kokoaikatyö oli 40-48 tuntia viikossa. X ei tehnyt muuta työtä.

Eläkelautakunta katsoi, ettei X:n työ ollut osa-aikaeläkkeeseen edellytettyä kokoaikatyötä, koska X:n tosiasiallinen viikkotyöaika oli 24 tuntia ja työehtosopimuksen mukaisen kokoaikatyön viikkotyöaika oli 40-48 tuntia. Se, että erilaisista lisistä johtuen maksettu alkka vastasi kokoaikatyön palkkaa, ei muuttanut asian arviointia.

Lainkohdat

TEL 4 f § 1 mom. TEL 4 f § 2 mom.