Työntekijä ei ollut osa-aikaeläkkeen edellyttämässä kokoaikaisessa ansiotyössä.

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työntekijä työskenteli tehden 6-tuntisia työpäiviä saaden palkan täyden 8-tunnin työpäivän perusteella. Menettely perustui Metalliteollisuuden työehtosopimuksen 13 §:ään, jonka mukaan työaika voitiin järjestää paikallisesti sopien. Eläkelautakunta katsoi, että työntekijä ei ollut työskennellyt osa-aikaeläkkeen edellyttämässä kokoaikaisessa ansiotyössä.

Lainkohdat

TEL 4 f § 2 mom.