Työkyvyttömyyseläkeasian ratkaiseminen lainvoimaisen varhennetun vanhuuseläkepäätöksen jälkeen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:lle oli myönnetty 4.4.2001 annetulla päätöksellä varhennettu vanhuuseläke 1.6.2001 lukien. Hän haki työkyvyttömyyseläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä 16.7.2001 jätetyllä hakemuksella. Eläkelaitos hylkäsi työkyvyttömyyseläkkeen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen 19.10.2001 antamallaan päätöksellä. A valitti päätöksestä ja vaati työkyvyttömyyseläkkeen tai yksilöllisen varhaiseläkkeen myöntämistä.

Eläkelautakunta katsoi, ettei asiassa voida tutkia enää A:n oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen tai yksilölliseen varhaiseläkkeeseen 1.6.2001 lukien, koska A:n eläketurva on 1.6.2001 lukien jo ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä eikä A:lla ole sellaisia työsuhteita, joista karttunutta eläketurvaa ei olisi ratkaistu varhennetun vanhuuseläkkeen päätöksellä. Eläkelautakunta poisti eläkelaitoksen päätöksen siltä osin, kun siinä oli ratkaistu A:n eläketurva 1.6.2001 lukien.

Varhennetun vanhuuseläkkeen lainvoimainen päätös ei sen sijaan estänyt eläkelaitosta ratkaisemista A:n oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen tai yksilölliseen varhaiseläkkeeseen ajalta ennen 1.6.2001 ja tältä osin eläkelautakunta tutki A:n valituksen ja antoi asiasta ratkaisun.

Lainkohdat

TEL 21 §